Testa vara med i en mansgrupp online 

Anmäl ditt intresse av att vara med i en mansgrupp online. Du kommer att få ett mejl när nästa grupp startar eller när en befintlig grupp har en ledig plats. 

Du är välkommen att vara med och prova på, utan att förbinda dig till fortsatt deltagande, och väljer själv hur länge du vill fortsätta. 


Många män är med i en onlinegrupp under flera år, andra är med i en grupp för att göra en förändring i sitt liv under en begränsad period.
 

Tips om andra sajter

För den som vill testa en onlinecommunity där man möts i en stor grupp med varierande medlemmar, tipsar vi om storebror.org.


Det finns många länkar till olika hjälpsamma källor om mansarbete, mansjourer, med mera på mansarbete.se

Mansgrupp.org är ett ideellt forum för att hitta en mansgrupp, samt kurser och verktyg för den som vill starta en egen mansgrupp, fysiskt eller online. Mer om oss.