Kursen kommer att ge dig

 • Vana att leda en samtalsgrupp med 5-12 män
 • En mötesstruktur från start till slut, som bl.a omfattar incheckning, rensning av blockeringar, inre arbete, övningar, utcheckning. 
 • Övning att facilitera (leda) inre arbete, både eget och andra mäns.
 • Lära om fördelarna och skapa ett personligt “mission statement”, och få verktyg för att leva den i vardagen.
 • Verktyg och övningar för att både skapa en trygg grupp och hjälpa deltagarna till självinsikt.
 • Kunskap om hur starta och hitta deltagare till en grupp.
 • En handbok med allt material och alla övningar, och förmågan att kunna föra denna kunskap vidare. 
 • En stark gemenskap med övriga deltagare - det är inte ovanligt att kursdeltagarna fortsätter att sitta i cirkel tillsammans efter avslutad kurs.

Integrationsträning, en kurs i leda sig själv & en mansgruppVi har skapat en utbildning för ledare av mansgrupper. Kursen bygger på många års utveckling av mansgruppsledande och ledarskapsutbildning. Du behöver i.o.f.s inga förkunskaper, men att ha ambitionen att ge män i din närhet (jobbet, föreningen, vänkretsen) en plats där de kan utvecklas är en fördel - att kunna se den grupp som DU vill leda. Kursen är även tänkt för dig som snabbt vill lära dig verktyg för att göra självinsikter och kunna integrera dem i din vardag.


Vi ger dig kunskap och träning för att kunna starta en grupp där du ser att den behövs, där du finns och verkar: den kan mötas fysiskt eller online, ha ett visst fokus - pappagrupp, arbetsplats, ungdomsledare, ...
Eller starta helt enkelt en grupp därför att du vill att den ska finnas, för dig och du för den. Din ambition behöver inte vara större än dina egna behov.


   • Du är välkommen även om du inte tänkt starta en grupp just nu.
   • Kursen är utformad efter principen att “lära genom att göra” - de flesta momenten övas genom att praktisera dem.
   • Kursen ges online under åtta veckor.
   • Du kan få stöd från kursledare i hur du anpassar kursens innehåll till just din målgrupp.

Ja, självklart skulle jag rekommendera kursen! Det jag personligen fått ut av den är upplevelsen av samhörighet, gemenskap och brödraskap. Att för varje cirkel få töja på min inlärda falska föreställning om vad maskulinitet är och inte är, och att få fylla på med mänsklighet och sårbarhet tillsammans med andra män har varit oerhört värdefullt och berikande för mig. Spacet i cirklarna är tryggt, väl hållet, inkännande och empatiskt. Hjärtligt T A C K!


Martin D, deltagare dec 2020

“Jag har lärt mig mycket om andra mäns utmaningar och också om mig själv. Och jag har fått inblick i metodik för att jobba med egna problem, och för att hjälpa andra män att jobba med sina.


Kursdeltagare juli 2020

“Jag är förvånad över hur strukturen och övningarna fungerar, hur de öppnar upp, leder direkt till "kärnan"/"problemet". Det är fantastiskt att höra och möta andra män och uppleva hur vi brottas med liknande "skuggor.”


Kursdeltagare juli 2020

 • Åtta videomöten 2,5 timmar, ett varje vecka. Inget inspelat material, allt är live online.
 • Hemuppgifter enskilt och i mindre grupper, utöver mötena, varje vecka, ca 1-2 timmar per gång.
 • Språk: svenska, delar av materialet är på engelska. 
 • Max 14 deltagare.
 • Tre erfarna ledare.
 • Plats: online (zoom)
 • Kostnad fr.o.m feb 2024: 1800 kr.

Kursen är fulltecknad
Kursstart måndag 15 januari 2024.
Kursen går måndagar kl 18.50-21.30 


Du kan även anmäla intresse för senare kursomgångar, vi kontaktar dig när vi satt startdatum för nästa kurs. 

Mansgrupp.org är ett ideellt forum för att hitta en mansgrupp, samt kurser och verktyg för den som vill starta en egen mansgrupp, fysiskt eller online. Mer om oss.