Stödjande, gemenskap och självutveckling.

För män.

För en bättre värld.

Vad är en mansgrupp och varför vara med i en?

En handfull män, oftast 5-12, som samlas regelbundet fysiskt eller online, för att ge och få stöd av varandra 

inom en strukturerad och stödjande mötesform.

Målsättningen är att varje man ska utveckla sin egen handlingskraft och självinsikt i egen takt. Gruppen kan vara “generell” - olika åldrar, utan speciell riktning - eller “ämnesspecifik”, t ex en pappagrupp.


Man kan se gruppen som en plats där idéer kan utvecklas, planer och strategi läggas och uppföljning och stöd upplevas. En plats att utveckla sitt liv, med andra ord.
Ett flertal män har rapporterat att deltagande i en mansgrupp har varit avgörande vid anställning - arbetsgivare fattar fördelarna.

Vi ger dig verktyg för att kunna starta en grupp där du ser att den behövs, där du finns och verkar: den kan mötas fysiskt eller online, ha ett visst fokus - pappagrupp, covid-uppsagd restaurangpersonal, ungdomsledare, ... eller starta helt enkelt en grupp därför att du vill att den ska finnas, för dig och du för den. Din ambition behöver inte vara större än dina egna behov.

Hitta en grupp som möts online. Vi kontaktar dig när det startar nya grupper, eller när en befintlig grupp får en plats över. 

Vår kurs ger dig verktyg för att starta en mansgrupp som både är långsiktigt hållbar och som hjälper deltagarna till djupa självinsikter. För den som "bara vill komma igång nu genast" finns det enkla guider som gör det lätt att få igång bra samtal, att börja med. 

Mansgrupp.org är ett ideellt forum för att hitta en mansgrupp, samt kurser och verktyg för den som vill starta en egen mansgrupp, fysiskt eller online. Mer om oss.

unsplash