Stödjande, gemenskap och självutveckling.

För män.

För en bättre värld.

Vad är en mansgrupp och varför vara med i en?

En handfull män, oftast 5-12, som samlas regelbundet fysiskt eller online, för att ge och få stöd av varandra 

inom en strukturerad och stödjande mötesform.

Målsättningen är att varje man ska utveckla sin egen handlingskraft och självinsikt i egen takt. Gruppen kan vara “generell” - olika åldrar, utan speciell riktning - eller “ämnesspecifik”, t ex en pappagrupp.


Man kan se gruppen som en plats där idéer kan utvecklas, planer och strategi läggas och uppföljning och stöd upplevas. En plats att utveckla sitt liv, med andra ord.
Vi ger dig verktyg för att kunna starta en grupp där du ser att den behövs, där du finns och verkar, fysiskt eller online. Starta helt enkelt en grupp därför att du vill att den ska finnas, för dig och du för den. Din ambition behöver inte vara större än dina egna behov.

Mansgruppsträning, en kurs i leda sig själv & en mansgrupp

Vi har skapat en utbildning för ledare av mansgrupper. Kursen bygger på många års utveckling av mansgruppsledande och ledarskapsutbildning.

Kursen är även tänkt för dig som snabbt vill lära dig verktyg för att göra självinsikter och kunna integrera dem i din vardag, och för dig som "bara" vill vara med i en mansgrupp - kursen utmynnar gärna i en mansgrupp som fortsätter att ses efter kursavslut.


Vi ger dig kunskap och träning för att kunna starta en grupp där du ser att den behövs, där du finns och verkar: den kan mötas fysiskt eller online, ha ett visst fokus - pappagrupp, arbetsplats, ungdomsledare, ...


   • Du är välkommen även om du inte tänkt starta en grupp just nu.
   • Kursen är utformad efter principen att “lära genom att göra” - de flesta momenten övas genom att praktisera dem.
   • Kursen ges live och online under åtta veckor.

Kursen kommer att ge dig

 • Vana att leda en samtalsgrupp med 5-12 män
 • En mötesstruktur från start till slut, som bl.a omfattar incheckning, rensning av blockeringar, inre arbete, övningar, utcheckning. 
 • Övning att facilitera (leda) inre arbete, både eget och andra mäns.
 • Lära om fördelarna och skapa ett personligt “mission statement”, och få verktyg för att leva den i vardagen.
 • Verktyg och övningar för att både skapa en trygg grupp och hjälpa deltagarna till självinsikt.
 • Kunskap om hur starta och hitta deltagare till en grupp.
 • En handbok med allt material och alla övningar, och förmågan att kunna föra denna kunskap vidare. 
 • En stark gemenskap med övriga deltagare - det är inte ovanligt att kursdeltagarna fortsätter att sitta i cirkel tillsammans efter avslutad kurs.
 • Åtta videomöten 2,5 timmar, ett varje vecka. Inget inspelat material, allt är live online.
 • Hemuppgifter enskilt och i mindre grupper, utöver mötena, varje vecka, ca 1-2 timmar per gång.
 • Språk: svenska, delar av materialet är på engelska. 
 • Max 14 deltagare.
 • Tre erfarna ledare.
 • Plats: online (zoom)
 • Kostnad: 1800 kr.

Ja, självklart skulle jag rekommendera kursen! Det jag personligen fått ut av den är upplevelsen av samhörighet, gemenskap och brödraskap. Att för varje cirkel få töja på min inlärda falska föreställning om vad maskulinitet är och inte är, och att få fylla på med mänsklighet och sårbarhet tillsammans med andra män har varit oerhört värdefullt och berikande för mig. Spacet i cirklarna är tryggt, väl hållet, inkännande och empatiskt. Hjärtligt T A C K!”


Martin D, deltagare dec 2020

“Jag har lärt mig mycket om andra mäns utmaningar och också om mig själv. Och jag har fått inblick i metodik för att jobba med egna problem, och för att hjälpa andra män att jobba med sina.


Kursdeltagare juli 2020

“Jag är förvånad över hur strukturen och övningarna fungerar, hur de öppnar upp, leder direkt till "kärnan"/"problemet". Det är fantastiskt att höra och möta andra män och uppleva hur vi brottas med liknande "skuggor.”


Kursdeltagare juli 2020

Kursfakta

Kursstart måndag 15 april 2024.
Kursen går måndagar kl 18.50-21.30 


Du kan även anmäla intresse för senare kursomgångar, vi kontaktar dig när vi satt startdatum för nästa kurs. 

Testa vara med i en mansgrupp online 

Anmäl ditt intresse av att vara med i en mansgrupp online. Du kommer att få ett mejl när nästa grupp startar eller när en befintlig grupp har en ledig plats. 

Du är välkommen att vara med och prova på, utan att förbinda dig till fortsatt deltagande, och väljer själv hur länge du vill fortsätta. 


Många män är med i en onlinegrupp under flera år, andra är med i en grupp för att göra en förändring i sitt liv under en begränsad period. 

Om mansgrupp.org

Vi vill förbättra världen genom att stödja män i helande och utveckling,
där vi som män kan leva i våra bästa jag.

Vi som startat mansgrupp.org har visionen att det ska finnas en mansgrupp för alla som vill,
att det ska finnas "en mansgrupp i varje socken och kvarter".

Mike Holdstock

Har arbetat med vuxenutbildning, ledarskaps- och organisationsutveckling ett helt yrkesliv. Mike har hjälpt till att grunda ett antal mansgrupper i Sverige samt Värmlands Mansforum och dess mansjour.Fredrik Ampler

Startade sin egen manscirkel hemma i Visby 2018 och sitter med den varje måndag sedan dess. Har tagit faciliterings- och gruppledarkurser inom ManKind project


Mansgrupp.org är ett ideellt forum för att hitta en mansgrupp, samt kurser och verktyg för den som vill starta en egen mansgrupp, fysiskt eller online. 

unsplash